VUXENKÖRER

Mina körer nu är:

Dissonans – en blandad kör i körfamiljen Diss

SeniHjorkören – en pensionärskör

Tidigare har jag även arbetat med:

Skärholmskören – En blandad kör som jag ledde 2012 - 2018

Björksta kyrkokör

Torshälla kyrko och hembygdskör

Sollentunakören - En blandad kör som jag ledde under 2006-2007, och 2010 - 2015

Festkören - En blandad profan kör hos skatteförvaltningen i Stockholm 2005-2007

Glada Kören - En kör i Järna för handikappade

Under våren 2006 arbetade jag som kyrkomusiker i Nykvarn mina körer där var

Con Dios - En kyrkokör

Kantanterna - En damkör

Under våren 2005 har jag haft förmånen att få jobba med Vårdinge Kyrkokör Och mellan september 2007 och december 2008 fick jag på nytt uppdraget att leda dem. Toppenroligt! En bra blandad kör!

BARNKÖRER


Under 2007 arbetade jag som kyrkomusiker i Ösmo. Där fanns två barnkörer. I Ösmo arbetade jag även med Babysång och Förskolebarn vid Familjecentralen

Min barnkör under våren 2006 var Änglakören - en lågstadiekör i Nykvarn

Under våren 2005 ledde jag Ungakören i Vårdinge - en låg- och mellanstadiekör

Har tidigare jobbat i ytterligare församlingar med barnkörer,
I en skola i Björnlunda med sjätte årskursen inför Lucia
Arbetar även med öppenförskola och kyrkansbarntimmar

MANSKÖRER

Har arbetat med dubbelkvartetter och andra mindre manskörsgrupper